Kudüs Miting Açıklaması


Temelde son yüz yıldır devam eden, ama özellikle de kurulduğu 1947 yılından bugüne İslam coğrafyasında bir ur, bir hastalık halini alan ve bu hastalığını tam 70 yıldır coğrafyamızın her tarafına sirayet ettirerek büyük İsrail hedefini gerçekleştirmek isteyen, Siyonizm'e… Onun Terör Devleti olan İsrail'e ve onun arkasındaki Siyonist odaklara dur demek için…

30 Temmuz 2017 – Pazar günü – İstanbul Yenikapı Meydanında "BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ"ni tertip etmiş bulunuyoruz. Miting Konseptimiz: "İsrail Güç'ten anlar… Güç birik olmakla mümkündür.

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin politikasının Müslümanların parçalanmışlığına endeksli olduğunun farkındayız. Bugün dünya genelinde ve özellikle de İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde mutlaka Siyonist terör devleti İsrail'in parmağı vardır. Bu terör devleti ne yazık ki biz Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına hız kesmeden devam etmektedir. Siyonist İsrail Devleti bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapık bir inanca sahiptir. İsrail, Türkiye'ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve buraları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır. Siyonist İsrail'in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı'dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in her türlü sapkınlığına açıktan ve alenen destek vermektedir.

Siyonist İsrail'in topraklarımızdaki varlığının sorumluluğu tüm İslam ülkelerinindir. Bu küstahlıklar karşısında tüm hükümetler öncelikle Siyonist İsrail'le olan ilişkilerini kesmelidirler. İsrail her sabah yeni bir katliamla uyanan, her gününü ıstırap içerisinde geçiren, Mirac'ın merkezi Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı. 50 yıl sonra, 17 Temmuz Cuma günü, bir kez daha cuma namazının kılınmasını yasakladı.

Mescid-i Aksâ, İsra Sûresi'nin 1. ayetinde "çevresi mübarek kılınan" kutlu bir mekân; Allah Rasûlü'nün açıkladığı üzere de "yeryüzünde Allah için kurulan ikinci mesciddir"(Buhari, Enbiya 40)

Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin meselesi değil, bütün Müslümanların ortak davasıdır, bütün bir ümmetin meselesidir. Geçmişte böyle olduğu gibi Allah'ın izniyle gelecekte de böyle kalacaktır. Bilelim ki, gönlünde ve gündeminde Kudüs olmayan her Müslüman kusurludur. Çünkü Kudüs Allah'ın ayetlerinden bir ayettir… Kudüs bizim için stratejik, politik, ekonomik bir amaç değil, iman ile ilgili bir meseledir. Biz Müslümanlara göre; Mekke Allah'ın Haremi, Medine Efendimiz (sav)'in Haremi, Kudüs "Ümmetin Haremi" dir…    

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez.

İsra ve Mirac'ın şehri Kudüs'ün işgali kabul edilemez.

Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez.

Bütün dünya Müslümanları şunu artık anlamalıdır ki; İslam Ümmetinin huzuru ve kurtuluşu ancak birlik, beraberlik, kardeşlik ve Allah'ın ipine sımsıkıca sarılmaktadır.

Zaman, ümmetin özelde Ortadoğu'da ve dünyanın her tarafında çektiği çile ve ıstıraba "Artık Yeter!" demek için haykırma zamanıdır. Zaman, haçlı ve siyonist zihniyetinin dünyalık menfaatleri için Müslümanlara çektirdiklerine yeter demenin zamanıdır.

 

Sivil Toplum Kuruluşları Adına

Mehmet PARLAK (AGD Konya Şube Bşk)

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar