İLKE, STK’lar İçin Kurumsal Yönetim Akademisi’ni Kurdu!


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA (STK) GÖNÜLLÜ HİZMET VERECEK KURUMSAL YÖNETİM AKADEMİSİ İSTANBUL'DA TANITILDI

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından sivil toplum kuruluşlarına destek vermek amacıyla kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) 30 Eylül 2017'de İstanbul'da düzenlenen bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. Uzun yıllardır gönüllü kuruluşlar alanında çalışmalar yapan İLKE Derneği, bu akademiyi; sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini yürütürken gönüllülüğü kaybetmeden daha organize, sistemli ve verimli çalışmalarının gereğine olan inancına binaen ve alanda oluşan yeni ihtiyaçlardan hareketle oluşturdu.

Tanıtım toplantısına 60'ın üzerinde sivil toplum kuruluşunun yöneticisi yanında, üniversite rektörleri, dekanlar ve öğretim üyeleri ile iş dünyasından temsilcilerinden oluşan birçok isim katıldı. İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman'ın birer selamlama konuşması yaptığı toplantı Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un "Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Süreklilik ve Kurumsallaşma" başlıklı açılış konuşmasıyla devam etti. Toplantı, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın yürüttüğü "Türkiye'de İslami STK'ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi" başlıklı araştırma raporunun sunumuyla tamamlandı.

Sayısal olarak büyüyen STK'ların, kurumsal olarak da desteklenmesi gerek

KYA Başkanı Erdoğmuş, sivil toplum kuruluşlarının, sayısal olarak büyümeleri ve etki alanlarının genişlemesine rağmen; yönetim, kurumsallaşma ve süreklilik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek "Bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla Kurumsal Yönetim Akademisini kurduk" dedi. Erdoğmuş, Kurumsal Yönetim Akademisinin, sivil alanda gönüllü ve kar amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşların "kurumsal kapasitelerini" ve bu kuruluşlarda "gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini" artırmayı hedeflediğini vurguladı. KYA Başkanı Erdoğmuş akademinin, STK'lar için gönüllülüğü temel alan, ahlaki değerlere uygun, etkin, adil, şeffaf, dolayısıyla güvenilir bir yönetim sisteminin ve daha verimli çalışabilen kurumsal yapıların oluşturulmasına odaklanacağının altını çizdi. Erdoğmuş, Kurumsal Yönetim Akademisinin sorumluluk bilinciyle sivil toplum hayatına ve kuruluşlarına dair araştırmalar yaparak, yayınlar üreterek, eğitimler vererek, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek sivil toplum kuruluşlarına destek vereceğini belirtti.

Türkiye'de STK'lar iyi örnekleri taklit ederek kurumlaşmaya çalışmakta

Toplantıda, sivil toplum alanına yönelik KYA'nın hazırlattığı ilk araştırma raporunun sunumu da yapıldı. "Türkiye'de İslami STK'ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi" adlı çalışmayı sunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar, araştırmanın amacının son yirmi yılda İslami STK'ların yapı ve faaliyetlerinde yaşanan değişimi ele almak olduğunu belirtti. Sunar, araştırmanın önde gelen 30 İslami STK'dan 40 kıdemli yönetici ile yapılan derinlemesine görüşmeler, vaka analizleri ve doküman incelemelerine dayanılarak hazırlandığını ifade ederek "İslami STK'ların kurumsal yapı ve faaliyetlerindeki değişimin örgütsel değişim perspektifinden ele alındığını; araştırmanın en önemli tespitinin de İslami STK'lardaki değişimin temel itici faktörünün çevre ve kaynaklardaki değişim olduğunu" vurguladı. Sunar, İslami STK'lardaki değişimin bir taraftan toplumsal yapıdaki değişimlere tekabül ederken diğer taraftan da devletin bürokratik yeniden yapılanması ve hukuki düzenin değişmesiyle de ilişkili olduğunun altını çizdi. Bu anlamda son on yılda İslami sivil aktörlerin devletle gittikçe daha yakın ilişki ve iş birliğine gittiğini ifade etti. Sunar, bu dönüşümün söylemsel ve ideolojik alanda daha fazla tartışıldığını ancak İslami STK'ların yapılarının, mali kaynaklarının, toplumsal ilişkilerinin ve faaliyetlerinin de ele alınması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.

KYA hız kesmeden faaliyetlerine devam edecek

KYA Başkanı Erdoğmuş, araştırma raporunun Ekim ayı sonunda basılarak medya kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacağı bilgisini verdi. Yıl boyunca sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve gönüllülerine yönelik çeşitli eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenleyecek olana Kurumsal yönetim akademisinin faaliyetlerinin www.kurumsalyonetim.org web adresinden ve @KYAakademi adlı sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirten Erdoğmuş, faaliyetlerin profesyonel bir kadro tarafından gönüllülük temelinde ve kar amaçsız bir şekilde verileceğinin altını çizdi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar