Kamu-Sen Konya; Kamu Çalışanları arasında Yeni Kapı ruhunu yaşatın


Türkiye Kamu-Sen konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şenel;" Türkiye'de memurların güvencesi olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiği yönündeki demeçler memurlar arasında huzursuzluğa neden oluyor.  657 sayılı kanun gücünü anayasadan alıyor.Onun için Kamı çalışanları arasında Yeni Kapı ruhunu yaşatın "dedi
            Devlet memuru statüsü güvence getiriyor. Memurun iş haddinin feshedilemeyeceği hangi şartlarda feshedileceği 657 sayılı kanunda yazıyor. Özel sektörde örneğin işveren çalışanın tazminatını vererek tek taraflı iş haddini bitirir. Devlette böyle bir şey yok. Kamu kurumları özelleştiriliyor. İşçilere, '4-C'li olursanız geçici olarak bazı kurumlarda çalıştırırım' diyor.  Memur ise özelleştirilen kurumlarda devlet personel başkanlığına devredildi. Bu kurum aracılığıyla hangi statüde eksiklik varsa oradan dağıtımı yapılır. Bu da yasada yazılı. Diyen Kamu-Sen İl Temsilcisi Hüsamettin Şenel, konfederasyona bağlı sendikaların Konya Şube Başkanlarıyla birlikte Kamu/Sen İl temsilciliğinde yaptığı toplantı daşunları söyledi. Memurun iş akdinin fes edilmesi 657 sayılı yasada bellidir. Yüz kızartıcı suçlar, devletin güvenliğini tehlikeye atması, yasa dışı örgüte mensup olması gibi, Burada da atılabilmesi için memurun idari ve cezai soruşturmaların netleşmesi gerekiyor. Memur, suçu kesinleşene kadar devletin memurudur. Önce yargıya gidilir ondan sonra gereken yapılır."
           Devlette daire başkanı üstü bütün kadroları siyasi iktidarın değiştirmesini kimse artık yadırgamıyor,  "Üst kadroları görevden alıyor bunu yaparken de liyakatına ve performansına bakmıyor. Bana biat edecek, bana uyacak, ben ne dersem onu yapacak  bürokrat arıyorlar.. Bürokrasi bu değil, Bürokraside liyakatten başka bir ölçü olamamalıdır.
         Son dönemde sınav açılması gereken kadrolar hülle yoluyla gerçekleştirilen atamalarla dolduruldu. SGK'da hülle yoluyla yaklaşık 150 kişi müdür yapıldı.  Belediyeleri kullanarak aynı yöntemle müdür ya da başka bir göreve atıyorlar. Sınav açmıyor, hülle yapıyor. Sıradan memuru gidip başka yere müdür yardımcısı yapıyor, daha sonra şube müdürü yapıyorlar. Orayı doldurup boşaltıyorlar, müdür yapıyorlar. Müdürlük sınavından kaçıyorlar."

Belediyeler üzerinden yapılan açıktan atama skandalını Sayıştay ortaya çıkardı.
Milyonlarca üniversiteli genç boşta dolaşırken, AKP'li belediyelerde açıktan atama furyası, tüm hızıyla devam ediyor. Hiçbir sınava girmeden, 'özel kalem'e açıktan atanan isimler, 1 gün sonra devlet memuru yapıldılar.
           "Bu atamalarda; öncelikle belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı durumun oluştuğu tespit edilmiştir."
          Ülkemizde binlerce üniversite bitirmiş iş arayan gençlerimiz varken, Kps sınavında başarı sağlamış arkadaşlarımız varken sınavsız hülle yoluyla yandaşlarınızı işe alırken vallahi bunun vebalini ödeyemezsiniz. Bu işin vebali sizlerin omuzlarındadır. Sayın Cumhur Başkanımıza buradan sesleniyoruz " Yeni Kapı ruhunu yaşatın ", sözlü mülakatını kaldırın. Kps sınavında başarılı olanları güvenlik soruşturması yapılarak atamaları yapılmalıdır.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar