POST-DER İLE MEVKA ARASINDA ATILAN İMZALARLA LOJİSTİK SEKTÖRÜ İVME KAZANACAK


POST-DER Konya Şubesi hazırladığı bir proje ile lojistik sektörüne ivme kazandıracak.  POST-DER ile MEVKA arasında imzalanan bir protokol  ile Lojistik Sektörünü yeniden inşaa edilecek.

Mevlana Kalkınma Ajansında  gerçekleştirilen protokol imza törenine  MEVKA temsilcileri, PTT Başmüdür yardımcısı Mustafa Çalışkan ve POST-DER Konya Şube Başkanı Dogan Arısoy  katıldı.

                Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanuni Hakları Koruma Derneği(POST-DER) Konya Şubesi kurulduğu günden bugüne Konya sanayisinin gelişmesi,lojistik altyapısının gelişmesi, özel sektör ile kamu sektörünün bütünleşmesi,kalifiye işgücünün gelişmesi,teknolojik üretimin gelişmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır diyen POST-DER Konya Şube Başkanı Dogan Arısoy" Hazırlamış olduğumuz bir projemiz MEVKA tarafından kabul edilmiş ve karşılıklı protokol imzalanarak hayata geçirilmiştir. Bu sebeple gelişmiş planlama çalışmaları büyük önem arz etmektedir.Bu teknik desteği istememizin gerekçesi; üyelerimizin,firmalarımızın, bölgemizin ve Konya sanayisinin,lojistik statejik eylem planının desteklenmesi amacıyla özel sektör-kamu sektörü işbirliklerine ilişkin fizibilite raporu çalışması yapmaktır. Hazırlanacak rapor konusunda kurumların ve PTT'nin üzerine düşen çalışmalar belirlenecek ve eksiklikler ivedikle ve zamana yayılarak çözülmesi konusunda somut  adımlar atılacaktır.

                Proje kapsamında yapacağımız faaliyetmer, MEVKA tarafından hazırlanan teknik desetek programının genel amacı olanr; bölgedeki yerel aktörlerinr bölgesel  kalkınma açısından önem ar eden çalışmalar için 2018 sonuç odaklı program perspektifinde yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesisi edilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamaktır Programın özel amacı olan kurumsalm kapasite artırıcı faaileyetler, öncelikleri ile birebir örtüşmekttedir. Ortaya çıkacak olan fizibilite raporu çalışması ve projenin tanıtılması sayesinde bölgede proje kültürünün oluşmasına, lojistik faaliyetlerinin artmasına,lojistiğe veriler desteklerin artmasına,lojistiği destekleyen kamu kurumlarının artmasına, teklolojik üretiminin artmasına, katma değeri yüksem ürünlerin üretilmesine,bölgenin kapasitesinin kullanım oranının artmasına,daha rekabetçi-kurumsal işlektmelerin artmasına ve öncelikle sektörlerin gelişmesinin tamamına katkı sağlayacaktır."dedi         Mevka Temsilcileri ve POST-DER Başkanı Doğan Arısoy, prokotole imzalarına atarak, proje hayata geçirildi.

               

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar