Türk Eğitim-Sen;”Yönetici Atama yönetmeliğini yargıya taşıdı.”


Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata " Türk Eğitim-Sen, adaletli, kul hakkı gaspının yaşanmadığı, torpili değil, başarıyı ön plana çıkaran bir sistem ihdas edilmesi için yönetici atamalarında sadece yazılı sınavın esas alınmasını, mülakatın kaldırılmasını istemektedir.Ancak yeni yayınlanan yönetici atama yönetmeliğinde de yine mülakat uygulamasının devam ettiğini, komisyonda sendika temsilcilerine yer verilmeyerek, komisyon üyelerinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket eden ve objektif kişilerden oluşmadığını görüyoruz. Nitekim son yapılan yönetici atama mülakatları da göstermiştir ki, yandaşlara bir kez daha iltimas geçilmiş, biat kültüründen beslenenler baş tacı edilmiş, sendikal, siyasi, ideolojik tercihler mülakatı kazanmak için birincil öncelik olmuştur. Türk Eğitim-Sen Genelm Merkezimiz  işte yine böylesine adaletsiz sonuçlar doğuracak bir zemine fırsat verebilecek Yönetici Atama Yönetmeliğini yargıya taşıdı."dedi

Türk Eğitim-Sen'in edindiği bilgilere göre; ağırlıklı olarak yandaş sendika üyelerine çok yüksek puanlar verilirken, Türk Eğitim-Sen ya da diğer sendikaların üyelerine, sendikasızlara atanacak puanlar verilmekten imtina edilmiştir.diyen Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata; " Görüldüğü üzere yönetici atama mülakat sonuçları MEB'in taşra teşkilatlarında kripto bir yapının var olduğunu ortaya koymaktadır. Adeta kendi derebeyliğini oluşturmuş ve bağımsız hareket bu yapı, eğitimcilere adeta hayatı dar etmektedir.

Türk Eğitim-Sen işte yine böylesine adaletsiz sonuçlar doğuracak bir zemine fırsat verebilecek Yönetici Atama Yönetmeliğini yargıya taşıdı. Sendikamız; bu yönetmeliğin sözlü sınav komisyonu oluşumunda sendika temsilcisi bulunmamasının, sözlü sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adayların başarılı sayılması ve sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ile itirazının komisyon tarafından incelenerek karara bağlanmasının da aralarında bulunduğu sözlü sınav hükümlerini içeren maddeler ile müdür, müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirmede duyuruya yer verilmemesi ve yönetici değerlendirme formuna ilişkin bazı hükümleri de içeren toplam 14 maddesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay nezdinde dava açtı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk kartopu gibi olan tüm bu sorunları ne yazık ki elinde bulmuştur. Bakan Selçuk'un, yönetici atamalarında yaşanan usulsüzlüklere müsamaha göstermeyeceğine, Bakanlık taşra teşkilatlarındaki bu kripto yapıyı temizleyeceğine inanıyoruz. Umuyoruz ki, Sayın Selçuk yargı kararından önce bu mülakat garabetini iptal eder. Şayet MEB'de adaleti tesis edeceksek, işe buradan başlanmalıdır."dedi.

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar