TÜRK EĞİTİM-SEN,YENİ EĞİTİM YILI İÇİN HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ.


Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen Meram İlçesi genişletilmiş iş yeri temsilciler toplantısı hafta sonu Bera Merkez Otel'de  gerçekleştirildi. İştişare toplantısında yeni eğitim yılında yapılacak çalışmalar ve yeni hedefler belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu  çatısı altında sendikal faaliyetini sürdüren Türk eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şuba Başkanlığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki çalışmalar ve hedeflerini belirlemek amacıyla Bera Otel kubbeli salonda Meram İlçesindeki  temsilciler ile biraraya geldi.

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube genişletilmiş istişare toplantısı saygı duruşu ve istiklam marşının okunmasıyla start aldı. Başkan Tanfer Ata, yaptığı açılış konuşmasındasözlerine şeyle başladı. " 2018-2019 eğitim-öğretim yılı tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve idarecilerdimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca bu eğitim yılının başarılar ile dolu olmasını tememni ediyorum.

Başkan Tanfer Ata, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde çözülmesi gereken sorunlar ve çözüm yolları hakkında sizleri bilgilendirmek adına paylaşımında bulunmak istiyoruz. Karşılaşılan sorunlar ve bize göre çözümleri şöyle; Bölgeler arasındaki eşitsizlikler mutlaka giderilmelidir. Okullaşma oranları mutlaka artırılmalıdır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,57 iken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı yüzde 91,54'e düşmüştür. Okullaşma oranlarının eğitimin her kademesinde yüzde 100 oranına ulaşması gerekmektedir.

Ülkemizdeki öğretmen ve eğitim çalışanlarının maaşları artırılmalıdır. OECD 2018 Bir Bakışta Eğitim Raporunda; satın alma gücü paritesi dikkate alınarak yayınlanan verilerde, OECD ülkeleri ortalamasına göre ilkokulda göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 32 bin 258 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen ise yılda brüt 54 bin 156 dolar kazanmaktadır. Aynı raporda Türkiye, ilkokul öğretmenleri maaş sıralamasında, 35 OECD ülkesi arasında 25'inci sırada yer almaktadır.

Türkiye'de öğretmenlerin maaşları ek ders ücretleri hariç yılda net 6 bin 246 dolar ile 7 bin 298 dolar arasında değişmektedir. Ülkemizde sadece öğretmenler değil, tüm eğitim çalışanları düşük ücretler almaktadır. Yapılması gereken ülkemizde eğitim çalışanlarının maaşlarını insanca yaşayabilecekleri düzeye çıkarmaktır.Her eğitim-öğretim yılı başında verilen eğitime-öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmesi sağlanmalıdır.

Karma eğitim ile ilgili tartışmalara üzülerek şahit oluyoruz. Bilindiği gibi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde "Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır" denilmektedir. Görüldüğü üzere okullarda karma eğitim yapılması hususu kanunda çok net olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla karma eğitim tartışma malzemesi yapılmamalı, bu konu siyasi, ideolojik çekişmelere alet edilmemelidir.

Okullara verilen ödenekler artırılmalı, hizmetli kadrosu güçlendirilmeli, okullar kaderleri ile baş başa bırakılmamalıdır. Her okulun güvenliği sağlanmalı, okullar kameralarla donatılmalı, şiddet olaylarının önüne geçilmelidir.Eğitim sistemi, müfredat, mevzuat konuları başta olmak üzere yapılacak değişiklikler hayata geçirilmeden önce paydaşların görüşü alınmalıdır.

Sınav Sistemleriyle oynanmamalı, geleceğimizin teminatı yavrularımızın istikballeri siyasete kurban edilmemelidir.Meslek Liselerine gereken önem verilmeli, Meslek Liselerine yönlendirme ilkokuldan sonra mutlaka yapılmalıdır. Okul ve Sanayi işbirliği ile Meslek Lisesi mezunlarının istihdamları sağlanmalıdır."

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkililerinden bu sorunların çözülmesi konusunda desteklerini talep ediyor ve arzuluyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar