İş Ahlakı Dergisi’nin 10. Yılı kutlandı


Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İş Ahlakı Dergisi'nin 10. Yılı kutlandı ve programda İş Ahlakı Kitabının tanıtımı yapıldı.

30 Kasım Salı günü 10.00-12.00 saatleri arasında dernek merkezinde akademisyen ve iş insanlarının katılımıyla tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasının İGİAD Başkanı Ayhan Karahan gerçekleştirdi.

Karahan konuşmasında; "2003 yılında kurulan derneğimiz ahlaklı girişimciliği ve iş ahlakını kendine şiar edinmiş bu alanda hem akademik hem de iş dünyasında varlığını sürdürmektedir.

Hem fikirsel anlamda hem de eylemsel anlamda faaliyetlerimizle geleceğe katı/katkılar verme çabasındayız. Kamuoyuna rol-model olabilecek çalışmalar yapma gayretindeyiz.

2008 yılında yayımlanmaya başladığında uzun soluklu olabileceği kanaati kendi aramızda bile konuşuluyorken 10. Yılını geride bıraktı.

İş Ahlakı Dergisi 10. yılını arkada bırakırken geçmişi daha uzun yıllara dayandığını hatırlatmak isterim. Sabırla bu derginin arkasında durarak bu günlere kadar getirdik. Özelikle EDAM - Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi'nin gayretleri eğitim komisyon başkanları ve üyelerinin özverisiyle bugünleri gördük.

Ayrıca İş Ahlakı kitabına da değinmek isterim. Her şey eğitimden başlar anlayışıyla sürekli bir iş ahlakı ders kitabı gündemimiz vardı. Tabi ki dersin okutulabilmesi içinde kaynak gerekliydi. Bizde bu kitap ile bu açığı kapatmaya çalıştık" dedi.

İş Ahlakı Dergisi Uluslararası İndekslerde

İş Ahlakı Dergisi'nin tanıtımını İGİAD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şentürk yaptı. Şentürk dergi hakkında katılımcılara şöyle dedi; "İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımladığı resmî, akademik, hakemli dergisidir. Dergide "iş ahlakı" konusunu çeşitli yöntemler çerçevesinde disipliner açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

İş Ahlakı Dergisi, Academic Search Premier (EBSCO), Index Islamicus, ABI/INFORM (Proquest), The Philosopher's Index ULAKBİM ile indekslenmekte ve/veya özetlerine yer verilmektedir. İş Ahlakı Dergisi, 2017 yılı ilk sayısından itibaren "Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI)" ile indekslenmeye başlamıştır.

İş Ahlakı Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alanlardan güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir" dedi.

Akademi ve İş Dünyası için İş Ahlakı Kitabı Hazır

İş Ahlakı Dergisi tanıtımının akabinde Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı kitabı tanıtıldı. Kitabın editörlerinden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr.  Ömer Torlak kitap hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Erdoğmuş konuşmasında; "Mevcut iş ahlakı kitaplarının tarihsel ve kültürel birikimi yeteri kadar dikkate almadığı ve Batı dışı iş ahlakı yaklaşımlarına değinmeyen bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu eksiklikten hareketle bu kitapta üç hassasiyet gözetil­mekte ve bu konularda katkı sağlamak niyeti taşınmaktadır. Bu hassasiyetler şunlardır:

İş ahlakını araçsal olarak ele almak yerine, insanı bir bütün olarak dikkate almak ve iş ahlakını bu bütünlük içinde konumlandırmak; İş ahlakının temelleri konusundaki yaklaşımlar ve uygulamalar bakımın­dan çeşitliliği yansıtmak ve bu çeşitliliği karşılaştırmalı olarak sunmak; İş ahlakı konusundaki teorik ve felsefi yaklaşımlar ile uygulama alanına odaklanma arasındaki dengeli bir yaklaşım geliştirmektir" dedi.

Kitabın üç ana alanı kapsayacak şekilde yapılandırıldığından bahseden Erdoğmuş; "Birinci alan, iş ah­lakının dinî, felsefi, teorik ve tarihsel temellerini kapsamaktadır. İkinci alan işletme/örgütsel ahlak bağlamında örgütlerdeki iş ahlakı konuları ile pazar­lama, finans ve insan kaynakları yönetimi gibi işlevlerin iş ahlakı ile ilişkisini ele almaktadır. Üçüncü alan ise meslekler bakımından iş ahlakı konusuna ay­rılmıştır" dedi.

Üniversitelerde İş Ahlakı Kitabı Farkındalık Yaratacak

Prof. Dr. Ömer Torlak ise çalışma yaşamında ahlaki sorunların artmasıyla birlikte tüm dünyada üniversitelerde iş ahlakı konusunun ihmal edildiği tartışması başlamış ve iş ahlakının üniversitelerde ders olarak daha yaygın okutulması hususu önem kazandığını 2000 li yılların başında sosyal sorumluluk ve iş ahlakı alanında derslere başladığını söyledi. Torlak konuşmasında; Bu çalışmada iş ahlakı konusunu farklı ahlaki yaklaşımları dikkate alarak karşılaştırmalı bir biçimde ele alma ve ahlaki duyarlılığın artmasına katkı sağlamak hedefi güdülmüştür. Kitabın amacı, öğrencilerin iş ahlakının temel yapısını, işleyişini, kavramlarını ve pratik uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak; iş yaşamlarında karşılaşacakları ahlaki problemler ve ikilemler hakkında farkındalıklarının artmasına katkıda bulunmaktır" dedi.

 

Program katılımcıların değerlendirme ve öneri sunumları ile son buldu.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar