TEYAD’da “Eğitim Günlüğü ” Konuşuldu.


Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği (TEYAD) nin Cuma sohbetlerinde Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy "Eğitim Günlüğü" üzerinde durdu. Gürsoy : "İnsan insanın gölgesinde büyür. Çocuk aile, okul ve toplum aldığı bilgi ve becerileri davranış biçimine dönüştürür. 2023 vizyonumuzda kendimize ait eğitim metodu geliştirmeliyiz. " dedi.

KONYA'DA EĞİTİM KADROSU

Ömer Lütfi Ersöz'ün Cengiz Numanoğlu'ndan "Babam Derdi ki" isimli şiirini okumasından sonra eğitimi üç ana başlık halinde ele alan Gürsoy, Konya'da örgün ve yaygın 500 bin öğrenciye 30 bin civarında öğretmenle 1934 okul ve 664 kurumda eğitim verildiğini, özel eğitime muhtaç 11425 öğrenci bulunduğunu belirtti.

EĞİTİMİN KODLARI

Gürsoy, öğrenenle öğreten arasındaki ilişki üzerinde durduktan sonra "Suffe peygamberimizin ashabına eğitim verdiği yerdir. İçinde bulunduğumuz şehirde önünden geçtiğimiz medreseler formal eğitimin verildiği yerlerdi. Ebu Hanife insanı boş balmumuna, Batılılar boş tabloya benzetirler. Biz bu boş balmumunu önce aileye sonra aileye teslim ediyoruz. Levhayı karaladığımızda sorumlusu biz oluyoruz. Boş bir insan zihnini hayata hazırlıyoruz. Hz. Ali çocuklarınızı kendi yaşayacakları döneme göre eğitmemizi isterken taze dimağları teslim alıp işleyip bir üst kuruma gönderiyoruz. Beklentilerimiz büyük olduğundan kendi çocuklarımızdan bile şikayetlerimiz var." dedi.

İLİM MÜMİNİN YİTİK MALIDIR

Yeniliklere açık olmamız gerektiğini belirten peygamberimize vurgu yapan Gürsoy ; ya geleceği alacağız ya da başkalarının etkisinde kalacağız. Çocukları kendi dönemimizle karşılaştırdığımızda onları farklı dünyaları olduğunu görüyoruz. Beslendiğimiz kaynaklar farklı olduğundan olaylara tepkilerimiz aynı olmuyor. Şikayet ederek bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Çocuklarımızı geleceğe yönelik yetiştirmeliyiz. Peygamberimizin eğitim metotları üzerinde duran Gürsoy toplumu 23 yıl içinde değiştirirken Kur'an eğitimiyle yetiştirdiğini söyledi: " Çocuklarımıza 17 yıl formal eğitim veriyoruz. 16 yaşına kadar anne-baba davranışlarını belleğine kaydederken davranışlarının bir kısmını da okul ve toplumdan alıyor." dedi.

EĞİTİMDE 2023 VİZYONU

Yeni vizyon belgesiyle kendimize ait bir eğitim metodu geliştirmemiz gerektiği üzerinde görüşlerini açıklayan Gürsoy, Farabi ve İbni Sina'dan örnekler verdi . Farabi öğretmenin üç özelliğinin "gerçeği arayan yüksek karakterli, öğrenciyi seven idealist biri, mesleğinde uzmanlaşan kişi " olduğunu söylerken İbni Sina da " dürüst, bilgili, inançlı, insaflı, temiz, kibar, pedegojik bilgisi olan, çocukların yeteneklerini keşfedecek kabiliyette " olmasını gerektiğini belirtiyor. Bizim en büyük sıkıntımız rol model insanları sınıfımıza getiremiyoruz. Kişiliğini geliştireceğimiz yerde karşı tarafı eleştiren kişileri yetiştirdikten sonra şikayet etme hakkımız olmuyor.

GELECEK TASAVVURUNDA EĞİTİMİN ROLÜ

Yapmadıklarımızı karşı taraftan istiyoruz. Aile sağlıklı bir iklim oluşturmuşsa okul ve toplumda da bu durum devam ediyorsa sağlıklı bireyler yetişir.Eğitim sistemi; aklı selim, zihni selim, kalbi selim insanlar yetiştirmelidir. Mukadder Gürsoy konuşmasını, yeniden kendi kodlarımıza dönerek kültürümüze ait bir eğitim modelini ortaya koymamız gerektiğini belirterek tamamladı.

Program sonunda TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz ve Üye Ömer Lütfi Ersöz ile HİSDER Başkan Yardımcısı Mustafa Dündar tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy'a günün anısına hediye takdim edildi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar