Konya Emlakçılar Odasından Meslektaşlarına ve Vatandaşlarına müjdeli haber


Konya'da 2. konut öneri alanı yeniden yapılandı.

Konya Emlakçılar odası Başkanı Sedat Altınay'da Konyalı Emlakçılar ve Vatandaşlara müjdeli haber. İstanbul –Ankara yolundaki plandan çıkarılan 2.Konut öneri alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile tekrar konut alanına alınmıştır. Aşağı Pınarbaşı, Yukarı Pınarbaşı, Dokuz köyü ve Çaltı köyünün bir kısmı tekrar 2. Konut öneri alanına alınmıştır."dedi.

Konya'da Tarla ve Arsa işlerini yapan Konyalı Emlakçı ve Vatandaşlara müjdeli haber veren Konya Emlakçılar odası Başkanı Sedat Altınay, Bir süre önce İstanbul –Ankara yolundaki plandan çıkarılan 2.Konut öneri alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile tekrar konut alanına alınmıştır.

Girişimlerimiz sonunda yapılan inceleme sonucunda Çevre düzenleme planının onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış alt ölçekli planların bulunduğu anlaşılan L29 paftası, Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallesi'nde yer alan ve ÇDP' de büyük kısmı "Tarım Alanı"nda kalan alan; yürürlükteki plan kararları ile uyumun sağlanması ve alt ölçekli planlama çalışmaları ile uygulamalara olanak tanınması amacıyla "Kentsel Gelişme Alanı" olarak düzenlenmiştir

 Çevre ve şehircilik Bakanlığının kararı ile 2.konutta bulunan tarım arazilerinin konut öneri alanından çıkarılmıştı. Bu araziler aşağı Pınarbaşı, yukarı Pınarbaşı dokuz köyü ve Çaltı'nın bir kısmından oluşuyordu. Konut öneri alanından çıkartılıp uygulama başlamasına rağmen yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ilgili birim ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde bu konut öneri alanları tekrar eski haline getirilmiştir. Bu karar hem meslektaşlarımıza, hem de Konyalı vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

İstanbul-Ankara yolundaki plandan çıkarılan 2.Konut öneri alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile tekrar konut alanı çevrilmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine odam ve meslektaşlarımız adına teşekkür ediyorum " dedi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar