Ata; Tüm Herkese Ek Gösterge yeni adaletsizlikler doğuracaktır.


Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata;BÜTÜN MEMURLARI KAPSAMAYAN 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ YENİ ADALETSİZLİKLER DOĞURACAKTIR

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata; " Bütün memurları kapsamayan 3600 ek gösterge düzenlenmesi yeni bir adaletsizlikleri doğuracaktır."dedi

Kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarının belli olduğu yönünde bazı haberler basın yayın kuruluşlarında yayınlanmaktadır. diyen Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, "Kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarının belli olduğu yönünde bazı haberler basın yayın kuruluşlarında yayınlanmaktadır.

 Şu ana kadar Türk Eğitim-Sen Konfederasyonumuza bu yönde ulaşmış herhangi bir taslak bulunmamakla birlikte, böyle bir çalışmaya ilişkin  henüz tarafımıza davet gelmemiştir. Haberlere konu olan taslakta, polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenlerin yanında şube müdürleri, il müdürleri, bölge müdürleri ve üniversite yöneticilerinin de kapsama dahil edildiği belirtilmektedir.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk eğitim-Sen olarak daha önce de defalarca dile getirdiğimiz üzere ek gösterge uygulaması bütün memurları da kapsayacak şekilde yeniden ele alınmadan, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmeden yapılacak her türlü düzenleme eksik kalacak ve var olan sorunları derinleştirmekten yeni adaletsizlikler doğurmaktan öteye gidemeyecektir.

Bu noktada Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim-Sen'in ek gösterge uygulamasına ilişkin talep ve önerileri mutlak surette dikkate alınmalı ve hazırlanacak taslak tüm memurların beklentilerine cevap verecek nitelikte geniş çerçeveli olmalıdır."dedi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar