Ek gösterge, tüm memurları kapsamalı


Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, ek gösterge uygulamasının tüm memurların beklentisine cevap verecek nitelikte olması gerektiğini söyledi

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, son günlerde 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarının belli olduğuyla ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını, şuana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir taslağın bulunmadığını belirten Doğrul, şunları söyledi, "Haberlere konu olan taslakta, polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenlerin yanında şube müdürleri, il müdürleri, bölge müdürleri ve üniversite yöneticilerinin de kapsama dahil edildiği belirtilmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce de defalarca dile getirdiğimiz üzere ek gösterge uygulaması bütün memurları da kapsayacak şekilde yeniden ele alınmadan, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmeden yapılacak her türlü düzenleme eksik kalacak ve var olan sorunları derinleştirmekten yeni adaletsizlikler doğurmaktan öteye gidemeyecektir. 

Bu noktada Türkiye Kamu-Sen'in ek gösterge uygulamasına ilişkin talep ve önerileri mutlak surette dikkate alınmalı ve hazırlanacak taslak tüm memurların beklentilerine cevap verecek nitelikte geniş çerçeveli olmalıdır."

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar