Türkiye’nin ilk “Helal Turizm Çalıştayı” Gerçekleşti


Türkiye'nin ilk helal turizm çalıştayı, 22-24 Şubat tarihleri arasında; Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) işbirlikleri ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destekleri ile tertip edildi.

Türkiye'de bir ilk olan Çalıştay'da Türkiye'nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya oldukları fırsat ve riskleri analiz edildi.  Çalıştaya, helal turizm alanı ile ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olmak üzere; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC),  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden (IHATO) üst düzey katılımcılar dahil oldu.

Çalıştayın birinci gününde; SDÜ HETURAM müdürü Sn. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN, IHATO Genel Sekreteri Sn. Emrullah Ahmet TURHAN,  IHATO Başkanı Sn. Yusuf GERÇEKER, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Sn. Boğaçhan GÖKSU, BAKA Genel Sekreteri Sn. Abdullah MADENCİ, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Sn. İlhami AKTÜRK, İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri Sn. İhsan ÖVÜT, HAK Başkanı Sn. Zafer SOYLU, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Sn. Mahmut ASMALI ve Antalya Valisi Sn. Münir KARALOĞLU'nun açılış konuşmaları gerçekleşti.

Çalıştayın ikinci gününde ise, Türkiye'nin helal turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri; akademisyenler, paydaş kamu kurumları, sektör profesyonellerinden oluşan 72 kişilik bir uzman ekip ile 9 ayrı çalıştay masasında incelendi. Birinci ve ikinci oturumlar sonunda dört boyut altında toplam 720 madde belirlendi. Çalıştayın üçüncü oturumunda ise bu maddeler 129 madde halinde özetlendi.  İlgili maddelere son halinin verilmesi için kurumlara görüş sorulmasına karar verildi. 15 günlük süreç sonunda kurumlardan gelecek görüş ve değerlendirmelerin de eklenmesi ile çalıştay raporunun paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

 

Çalıştay oturumlarında, dört boyut altında belirlenen 129 maddedin ağırlıklı olarak aşağıdaki temalara vurgu yaptığı belirtildi:

·         Türkiye'de bir "helal turizm yönetmeliği" ve "helal turizm ekosistemi standartlarının" hazırlanması,

·         Kültür ve Turizm Bakanlığında helal turizm ile ilgili bir koordinasyon biriminin oluşturulması,

·         Türkiye tanıtım stratejisinde helal turizm başlığına da yer verilmesi,

·         Türkiye'de helal turizm için otonom bir helal turizm stratejik planının hazırlanması,

·         Türkiye'nin helal turizm turist profilinin belirlenmesi için akademik araştırmalara destek verilmesi,

·         Helal turizm sektöründe kalifiye ve eğitimli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik çözümler geliştirilmesi,

·         Türkiye'de helal turizmin farklı turizm türleri ile birleştirilerek yeni turizm uygulamalarının ortaya çıkarılması,

·         Her yıl Berlin'de gerçekleşen dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin Fuarında 2019 yılının teması olan helal turizm konusuna katkı sağlanması,

·         Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü bünyesinde helal turizm ile ilgili bir birimin teşekkül ettirilmesi,

·         Helal turizm faaliyetlerinin yalnız otelcilik hizmetleri ile kısıtlı kalmaması, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, rekreasyon işletmelerine de yaygınlaştırılarak bir "helal turizm hizmet zincirinin" yapılandırılması,

·         Aynı zamanda "helal kruvaziyer turizmi", "helal gastronomi turizmi", "helal yayla turizmi", "helal kış turizmi" gibi çeşitlerin geliştirilmesi.

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar