Arama Kurtarmada STK’larla İş Birliği Genişliyor


Sivil toplum ile arama kurtarmada işbirliği çalışmaları kapsamında, 'Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 6. İstişare Toplantısı' Bursa'da yapıldı. STK'lar ile AFAD'ın arama kurtarma kapasitelerini bütünleştirmek için yapılan bölgesel toplantılar, toplam 11 ilde gerçekleştirilecek. İstişare toplantıları, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ya da Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'in başkanlığında yapılıyor.

AFAD, afetlere müdahalede ülkenin arama kurtarma kapasitesinin tamamını değerlendirecek bir projeksiyon ortaya koydu. Buna göre sivil toplum kuruluşlarının becerileri AFAD'ın mevcut kapasitesine entegre edilerek arama kurtarma faaliyetlerinde hız, dinamizm ve kapsayıcılık arttırılacak.

Hedeflenen bütünleşmenin sağlanabilmesi için AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bulunduğu 11 ilde STK'larla bölgesel istişare toplantıları yapılıyor. Toplantılara, AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdülkadir TEZCAN ile Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf AYSU da katılıyor.

Toplantıların İki Ana Maddesi: Akreditasyon ve İşbirliği

Bölgedeki illerden STK'ların yanı sıra AFAD İl Müdürleri ve kamu kurumlarından temsilcilerin yer aldığı toplantılarda, pek çok görüş dile getirildi. Katılımcılar, etkili bir akreditasyon sistemi için birikim ve deneyimlerini paylaştılar.

Tüm istişare toplantıların ana gündem maddelerini, "STK'ların akreditasyonu" ve 'işbirliği' oluşturuyor. Ana maddelerin yanı sıra AFAD'ın lansmanını yapmaya hazırlandığı "gönülllülük'' başlığı da toplantılarda ele alınan maddeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Arama Kurtarma Kapasitesi Artacak

İstişare toplantılarıyla başlatılan işbirliği çalışması meyvelerini verdiğinde, ülkedeki tüm arama kurtarma ekiplerinin gücü birleşmiş olacak. Ortak gücün oluşması, topyekûn olarak Türkiye'nin arama kurtarma kapasitesinin artması anlamına geliyor.

Çalışma kapsamında Samsun'da başlayan toplantıların İstanbul'da yapılan üçüncüsüne, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu başkanlık etti. Güllüoğlu, toplantıyı açarken "Ben, sivil toplum kuruluşu kökenli bir insanım. Bu alanda yıllarca gayret gösterdiğim için STK'ların doldurduğu boşlukları biliyorum. Bu nedenle de sivil toplumun önemi, kapasitesi ve kabiliyetlerinin farkındayım. STK'ların bu ciddi kapasitesini, afetler konusunda devlet – sivil toplum iş birliği ile muhakkak en verimli biçimde değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

"STK'lar Artık Yalnız Değil"

Toplantıların altıncısının açılışını Bursa'da yapan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza TAŞDELEN, afetlerde profesyonel ekiplerin yeterli gelmeyeceğini ve eğitimli STK ekiplerine gerek duyulacağını belirtti. Taşdelen, "Türkiye'yi Dünya'nın diğer ülkelerinden ayıran şey, işbirliği ve koordinasyon gücüdür. STK'larla başlattığımız işbirliği geliştikçe ve koordinasyonumuz arttıkça daha üst seviyelere çıkacağız. STK'lar artık yalnız değildir." ifadelerini kullandı. Taşdelen, karşılıklı paylaşımlar ve dayanışma arttıkça karşılıklı güvenin de artacağının altını çizdi.

'Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantıları', şimdiye kadar sırasıyla Samsun, Ankara, İstanbul, Sakarya, Diyarbakır ve Bursa'da gerçekleştirildi. Toplantılar, İzmir, Erzurum, Van, Afyonkarahisar ve Adana olmak üzere 5 ilde daha yapılacak.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar