İSLAM ALEMİNDEKİ BÖLÜNMELERİN SEBEBİ EHL’İ BİDAT ANLAYIŞLARDIR”


Birlik Vakfı Konya Şubesi'nin "Her Cumartesi Birlikteyiz" konferanslarında bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, "Ehl'i Sünnet Ve'l Cemaat Anlayışı"nı anlattı. Prof. Dr. Altıntaş, İslam'daki bölünme ve parçalanmanın sebebinin ehl'i bidat anlayış olduğunu söyledi 

Birlik Vakfı Konya Şubesi'nin bu hafta düzenlediği "Her Cumartesi Birlikteyiz" konferanslarına katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, "Ehl'i Sünnet Ve'l Cemaat Anlayışı"nı katılımcılarla paylaştı. 

"Ehli Sünnet", "Ehli Bidat", "Harici", "Şii", "Mürcie" ve "Ehli Bidat Cebriye" kavramları hakkında geniş kapsamlı bir konferans veren Prof. Dr. Altıntaş, Ehl'i Sünnet Vel Cemaat kavramının bir cemaat değil, şemsiye bir kavram olduğunu ifade etti.

İslami yaşamda hangi konuların ehl'i sünnet, hangi konuların ehl'i sünnet dışı olduğunu örnekleriyle açıklayan Prof. Dr. Altıntaş, "Hz. Peygamberin sünnet ve davranışlarına aykırı hareket eden zihniyete ehli bidat diyoruz. Bu felsefeye inananlar, Kur'an ve sünnet hakkında yeterli bilgiye sahip değiller ve kendilerine dayanak olarak görmezler, başka dinlerden etkilenirler. Buna rağmen ehl'i bidat kafir anlamına gelmiyor. Yani ehl'i bidat davranışlar insanı küfre düşüren şeyler değil. Bunlar bir devlet başkanının hatası olduğunda azledilmesi gerektiğini düşünüyor. Buna karşın ehl'i sünnet ve'l cemaatin oluşumunda Kur'an ve sünnetin dayanak yapılması yer tutar. Her şey Kur'an ve sünnette yoktur. Onun için her zaman kitap ve sünnete gidilmeyebilir. Bunun için içtihat vardır. İslam toplumunda ehl'i bidat anlayışını felsefe edinen haricilik, bölünmenin ve parçalanmanın temel sebebi olmuştur. Bunlar kendileri gibi inanmayanları tekfir ediyorlar. O cemaate dahil olmayan herkesi kafir olarak görüyorlar. Şiiler ise İmamları peygamber gibi görüyor ve masum kabul ediyorlar. Takiyyesi olmayanın imanı yok diyorlar. Bugün hala sahabeyle ilgili ağır ithamlarda bulunuyorlar. Ayet olmasına rağmen Hz. Aişe'ye atılan iftiranın doğru olduğunu söylüyorlar. Günümüzde bazı din anlayışlarının da bundan etkilendiğini görüyoruz. Bugün dünya üzerindeki Müslümanların yüzde 85'ini ehli sünnet ehli, yüzde 15'ini ise Şiiler ve diğer gruplar oluşturur" dedi.
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, konferans sonunda katılımcıların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'a tablo hediye etti.


Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar