Kıdem Tazminatı Örgütlü-Örgütsüz tüm işçinin hakkı ve son kalesidir.


Türk-İş Konya İl Temsilciliğine bağlı sendikaların Konya Şube Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sendikalara üye işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Konya Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk-İş Konya adına açıklamada bulunan TES-İş Konya Şube Başkanı Behçet Şenbilir, " Kıdem tazminatı örgütlü-örgütsüz tüm işçilerin hakkıdır. Kıdem tazminatı Türk-İş'in hem kırmızıçizgisi, hemde son kalesidir. Kıdem tazminatı isçi sınıfının vazgeçilmezidir. "dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve İşçi Bayramı tüm ülke genelinde ve Konya'da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Konya'da ilk kutlamayı Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türk-İş Konya İl Temsilciliği Atatürk Anıt'ında toplanarak gerçekleştirildi.

Türk-İş Konya,1 Mayıs İşçi Bayramına kutlama etkinliğine TES-İş Konya Şube Başkanı Behçet Şenbilir, Türk Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Başkanı Mürsel Selbüz,  Yol-İş Konya 2 Nolu Şube Başkanı Ali Alkan, Demiryol-İş Konya Şube Başkanı Adem Gül, Koop-İş Konya Şube Başkanı Rafet Durmaz, Belediye-İş Konya Şube Başkanı İbrahim koral, Harb-İş Konya Şube Başkanı İsmail Alıca, Maden-İş Konya ve Havalisi Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, ve diğer sendikaları temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi işçiler katıldı.

Türk-İş Konya adına açıklamada bulunan Türk TES-İŞ Sendikası Konya Şube Başkanı Behçet Şenbilir," 1 Mayıs'ta alanlarda geçim sıkıntısı ve emeğin haklarına yapılan saldırıları konuşmalıyız. Dünya ekonomisi gelişiyor, ticaret artıyor, karlar patlıyor, ama emeğin bütün zenginlikten aldığı pay azalıyor buna dur demek için alanlardayız. Ekonomik kriz satın alma gücümüzü her geçen gün düşürüyor. Birbiri ardına gelen zamlar emekçilerin belini büküyor. Bizler için temel gıda maddeleri dahi artık 'lüks' haline geliyor.

İşçi sınıfının örgütlü gücü olarak bugün 1 Mayıs alanlarından haykırıyoruz. Başta kıdem tazminatı olmak üzere, işçi hak ve özgürlüklerinde gerilemeye yol açan yoksulluğa yol açan, emekliliğe yaşa takılmamıza neden olan her türlü program, adı ne olursa olsun bizler için bir İMF programıdır. Bu programa karşı olmak ve haklarımız sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm çalışanlar adına vergide adalet istiyoruz. Kıdem tazminatı örgütlü-örgütsüz tüm emekçilerin hakkıdır. Vergide 'az kazanandan az, çok kazanandan çok' ilkesinin geçerli olmasını talep ediyoruz. İş cinayetlerinin durdurulmasını istiyoruz. İşsizlik adeta patladı işsizlikteki artışın önüne geçilmesi ve istihdamın artırılmasını istiyoruz

Türk-İş olarak buradan güçlü bir şekilde bir kez daha söylüyoruz. Kıdem tazimatı Türk-İş Konfederasyonunun son kalesi ve kırmızıçizgisidir. Kıdem tazminatı isçi sınıfının güvencesi ve vazgeçilmezidir.

Her kesim sendika seçme özgürlüğüne saygı göstermelidir. Ama maalesef saygı gösterilmiyor. Sendikal ayrımcılık yapılıyor. Ülkemiz için birlik ve beraberlik zamanıdır. Her kesim üstüne düşen görevi yapmalıdır." Dedi

Protokol konuşmalarının ardından Türk-İş'e bağlı sendikaların Konya Şube Başkanları ve temsilcileri Atatürk Anıtı çelenk koydular ve Günün anısına toplu çektirdikleri fotoğraflar ile etkinlik sona erdi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar